Alle berichten door theateraanzee

HET IS AAN… Luc Muylaert

HET IS AAN…
LUC MUYLAERT

De afgelopen dagen is er in Oostende hard gewerkt. Ondanks hitte en regen is de opbouw van TAZ – in het park en op de locaties – nog nooit zo vlot verlopen. Dit dankzij de onwaarschijnlijk inzet en betrokkenheid van heel veel volk. We zijn onze eerste festivaldag ingegaan en ik heb er vertrouwen in. De afgelopen dagen heb ik een aantal doorlopen mogen meemaken en heb ongelooflijk mooie dingen gezien en gehoord. Al die gezelschappen die aankomen in oostende, de grote jaarlijkse verbroederingen, al die lachende gezichten, de warmte… Er is geen plek in Vlaanderen waar meer gekust wordt dan op TAZ.

Helaas is TAZ geen afspiegeling van onze maatschappij. 
Voor velen gaat het allemaal te snel. Vluchtigheid in combinatie met alsmaar hogere techniciteit zorgen ervoor dat vele mensen geen vat meer hebben op hun leven. Reflectie en rustig mijmeren zijn vervangen door facebook, sms’jes en instagram. De kop koffie die uitnodigt tot een gesprek is vervangen door iphone’s en tablets, van ontwaken tot in bed kruipen. Tijd nemen voor iets wordt alsmaar moeilijker.
Lucas’ thema ‘betrokkenheid’ zou een kernwoord moeten zijn voor elk van ons. Eigenlijk kun je de grote lading die dat woord heeft samenvatten als: zorg voor elkaar. Zorg voor de mens rond jou, voor de ontheemde die verloren in ons rijke land aankomt en niet altijd even welkom is, de oudere alleenstaande die amper rond komt, kinderen die in armoede moeten opgroeien en wiens leven vanaf het prille begin een kwestie van overleven is, grote groepen mensen aan wie werkzekerheid wordt geweigerd of die in nepstatuten moeten zien te overleven.

Veel macht om dingen te veranderen hebben wij vanuit onze kunstensector niet, maar wat we wel kunnen is de vraag stellen, tijd nemen om te luisteren, antwoorden vragen en zelf proberen warm en hartelijk te zijn. Doorheen het programma zul je het engagement zien, de vraag voor verandering. Hopelijk zetten we mensen aan het denken, opperen we mogelijke oplossingen en zetten we mensen aan tot betrokkenheid!
En die betrokkenheid zit stevig ingebakken in TAZ: 500 mensen, de meesten als vrijwilligers, steken weer eens de handen uit de mouwen om dit festival te realiseren. Meer dan 100 bedrijven steunen TAZ via sponsordeals of als leden van onze businessclub en tonen zo hun betrokkenheid. 

Laat ons er 10 fantaztische dagen van maken en bewijzen dat het anders kan. Geniet van al het moois en wees, zoals onze vele medewerkers, betrokken!

Luc Muylaert
Artistieke leiding TAZ

Credits
Illustratie: Janice Feryn

TAZ aan ons

Openingslied TAZ 2019 door Jelle Denturck

Begin eens met luisteren
Ze zijn overal
De stakkers met koppen vol zorgen
En gapende wonden

Begin eens met voelen
Aan hun vlees en hun bloed
Ontwaar op de tast de contouren
Van wat er niet toe doet

Begin eens met fluisteren
Te midden ’t gebrul
De zoektocht naar liefde duurt eeuwig
Maar ik heb geduld

Begin eens met zeggen
Dat het je niet koud laat
Dat dit brave land zich te pletter zuipt
Aan argwaan en haat

Zo kan het niet meer
Zo loopt het fout af
Tijd om er iets aan te doen

’t Is aan ons
’t Is aan jou
’t Is aan ons
’t Is aan mij
Het is aan

Wacht niet op de redding
Enkel niets doen is fout
Wees niet bang om een steen te verleggen
Wees het goeie soort stout

Naar de hel met de regels
Wat ons hart zegt is wet
Op deze zomerse avond
Begint ons minzaam verzet

Dus bonk op een deur
Schop tegen een scheen
Scheur het keurs van je lijf

’t Is aan ons
’t Is aan jou
’t Is aan ons
’t Is aan mij
Het is aan

Wees de wind in de zeilen
Wees de zon op het strand
Wees de schaduw die zorgt
Dat er niemand verbrandt

Wees de arm om een schouder
Wees de kus op een wang
Wees een troost voor de wereld
Want de wereld is bang

Wees een baken van liefde
Hier op Theater Aan Zee
Laat alle schroom varen
En zing met me mee

’t Is aan ons
’t Is aan jou
’t Is aan ons
’t Is aan mij
Het is aan